News & Activities
News & Activities
 
บ.เลียกเซ้งเทรดดิ้ง จำกัด ร่วมบริจาคเงินเให้กับมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
 
 

ในวันที่ 24 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา บริษัท เลียกเซ้งเทรดดิ้ง จำกัด โดยคุณกิตติ ฉัตรเลขวนิช กรรมการผู้จัดการ  เดินทางไปบริจาคเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายช่วยเหลือผู้ยากไร้ในการจัดหาและจัดทำชิ้นส่วนอุปกรณ์สำหรับการทำขาเทียมให้กับมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่อาคารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตึก พอ.สว ข้างโรงพยาบาลหัวเฉียว

วัตถุประสงค์ของมูลนิธิขาเทียม
1.จัดทำขาเทียมให้แก่ผู้ป่วยยากจนทุกเชื้อชาติ ศาสนา โดยไม่คิดมูลค่า
2.ผลิตชิ้นส่วนขาเทียมให้แก่หน่วยงานที่สามารถทำขาเทียมดังกล่าวได้ เพื่อหน่วยงานนั้นจะทำขาเทียมให้ผู้ป่วยโดยไม่คิดมูลค่า
3.จัดหาอุปกรณ์เพิ่มเพื่อให้ผู้ที่ใส่ขาเทียมแล้ว มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถประกอบอาชีพได้
4.ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ช่างขาเทียมปฏิบัติงานตามโรงพยาบาลต่างๆ ที่สามารถทำขาเทียมตามแบบของมูลนิธิฯ
5.ค้นคว้า วิจัย พัฒนาคุณภาพของขาเทียมตามแบบของมูลนิธิฯ
6.ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์หรือร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

 
 
 
 
 
HOME | ABOUT US | PRODUCTS | NEWS | KNOWLEDGE | TROUBLE SHOOTING | CAREER | CONTACT
Copyright © 2011 All Rights Reserved Liackseng.com