Corporate Philanthropy
Corporate Philanthropy
 
การบริจาคเพื่อการกุศล ปี 58
 
 

เดือนมกราคม  ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบน ใบหน้าและกะโหลกศีรษะ รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ตึก สก. ชั้น 14 1873 ถ.พระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 02-256-4330 (คุณแคร์)

 

เดือนกุมภาพันธ์ มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม ชุมชนคลองเตยล็อค 6 เลขที่ 100/771-775 ชุมชนคลองเตยล็อค 6  ถ.อาจณรงค์ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 02-249-0953 (คุณภารุจา)

 

เดือนมีนาคม มูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก สถาบันโรคหัวใจ ชั้น 3 ตึกสอาด ศิริพัฒน์ โรงพยาบาลราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 02-354-8108-37 ต่อ 4304 (คุณนวภรณ์)

 

เดือนเมษายน มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนฯ 4739   ถนนดินแดง  เขตดินแดง กรุงเทพฯ  10400 02-245-3954  (คุณเอ, คุณยะ)

 

เดือนพฤษภาคม  มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 02-354-8365

 

เดือนมิถุนายน สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย เพื่อผู้ประสบภัยชาวเนปาล 127/2 ถนนพญาไม้ แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 02-437-8046  (คุณพิม/คุณตุ๊ก)

 

เดือนกรกฎาคม มูลนิธิเด็ก 95/24 หมู่ 6 ซอยกระทุ่มล้ม 18 ถนนพุทธมณฑล 4 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73220  02-814-1481 (คุณสุรีย์)

 

เดือนสิงหาคม มูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 9 อาคารว่องวานิช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เลขที่ 1873 ถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 02-256-4774 (คุณแอน)

 

เดือนกันยายน มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย 18 หมู่  3 ซอยบุญศิริ ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 02-380-1177 (คุณมนัสนันท์)

 

เดือนตุลาคม โรงพยาบาลสงฆ์ 445 ถนนศรีอยุธยา แขววงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 02-354-4271-2

 

เดือนพฤศจิกายน มูลนิธออทิสติก 11 หมู่ 12 ซอยวัดแก้ว ถนนราชพฤกษ์ แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 02-418-3399/02-411-2899 (คุณเล็ก)

 

เดือนธันวาคม มูลนิธิกุมารพระมงกุฎเกล้า 315 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า อาคารพัชรกิติยา ชั้น 10 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 02-354-7799 (คุณดาวไสว/คุณศรีเนต)

 
 
 
 
 
HOME | ABOUT US | PRODUCTS | NEWS | KNOWLEDGE | TROUBLE SHOOTING | CAREER | CONTACT
Copyright © 2011 All Rights Reserved Liackseng.com