Corporate Philanthropy
Corporate Philanthropy
 
การบริจาคเพื่อการกุศล ปี 56
 
 

เดือนกรกฎาคม โรงพยาบาลสงฆ์ เขตพญาไท ณ อาคารรับบริจาคตึกอาคารจอดรถ   02-354-4278,  02-354-4293

 

เดือนกันยายน   มูลนิธิศรีรัตนโกสินทร์ วัดสุทธาราม ตั้งอยู่ 1230 แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ (ถ.ตากสิน ซอย 19)โ ทร :  02-438-4575      แฟกซ์ : 02-437-9678

 

เดือนตุลาคม (ครั้งที่ 1)  มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาประชาชน โรงพยาบาลกรุงเทพ  ชั้น 5 เลขที่ 2 ซ.ศูนย์วิจัย 7 ถ.เพชรบุรีตัดใมหม่ กรุงเทพฯ 10320 โทร : 02-310-3007  แฟกซ์ : 02-310-3122

 

เดือนตุลาคม (ครั้งที่ 2)  มูลนิธิขาเทียม  (สมเด็จย่า) ตึก ภอ.สว. ชั้น 7  693 ถ.บำรุงเมือง แขวงพลับพลาชัย เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 T : 02-226-5666 Ext.2600 F : 02-225-5510

 

เดือนพฤศจิกายน (ครั้งที่ 1)  สร้างโรงพยาบาลสงฆ์ ณ วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร โรงพยาบาลจอมทอง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

 

เดือนพฤศจิกายน (ครั้งที่ 2)  มูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.ฯ  ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เลขที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 8 แขวงหนองบอน

 

เดือนธันวาคม เสื้อกันหนาวเด็กชาวเขา เผ่ากระเหรี่ยง สำนักงานมูลนิธิพระดาบส  384/386 ถนนสามเสน (ตรงข้ามหอสมุดแห่งชาติ) แขวง/เขต ดุสิต T : 02-282-7000, 281-0377   F : 02-280-0155

 
 
 
 
 
HOME | ABOUT US | PRODUCTS | NEWS | KNOWLEDGE | TROUBLE SHOOTING | CAREER | CONTACT
Copyright © 2011 All Rights Reserved Liackseng.com