บริษัท เลียกเซ้ง เทรดดิ้ง จำกัด (สาขา ถ.เอกชัย)
ที่ตั้งและสถานที่
35/99 หมู่ 2 ถ.เอกชัย ต.บางน้ำจืด อ.เมืองสมุทสาคร จ.สมุทสาคร 74000

Tel : 034-495-101-4, 034-494-861-2

Fax: 034-495-105

E-mail : contact@liackseng.com
 
 
แผนที่ บริษัท เลียกเซ้ง เทรดดิ้ง จำกัด (สาขา ถ.เอกชัย)