บริษัท เลียกเซ้ง เทรดดิ้ง จำกัด (สาขา ถ.เอกชัย)
ที่ตั้งและสถานที่
35/99 หมู่ 2 ถ.เอกชัย ต.บางน้ำจืด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

Tel : 0 3449 5101-4, 0 3449 4861-2, 0 34823763-4, 08 9477 4037

Fax: 0 3449 5105

E-mail : contact@liackseng.com
 
 
แผนที่ บริษัท เลียกเซ้ง เทรดดิ้ง จำกัด (สาขา ถ.เอกชัย)