Corporate Philanthropy
Corporate Philanthropy
 
การบริจาคเพื่อการกุศล ปี 57
 
 

เดือนมกราคม มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา (บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน) 02-943-6651

 

เดือนกุมภาพันธ์ มหาศรัทธาจิต หมู่บ้านโครงการซื่อตรง ลาดพร้าว 71  081-454-4425

 

เดือนมีนาคม มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม 10110 Tel :02-671-4045-8

 

เดือนเมษายน มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก เลขที่ 979 ถนนจรัญสนิทวงค์ 12 ท่าพระ บางกอกใหญ่ กทม. 10600 Tel : 02-412-1196, 02-412-0739

 

เดือนพฤษภาคม มูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก สถาบันโรคหัวใจ ชั้น 1 ตึกสะอาด ศิริพัฒน์ โรงพยาบาลราชวิถี 02-354-8149 ,  083-978-0330

 

เดือนมิถุนายน กองทุนศิริราชมูลนิธิ ศิริราชมูลนิธิ โรงพยาบาลศิริราช ตึกมหิดลบำเพ็ญ ชั้น 1 เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช 02-419-7658-60 ต่อ 101-104

 

เดือนกันยายน โครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไข ปากแหว่ง สภากาชาดไทย ชั้น 2 อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ ถ.อังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 02-2517853-6 ต่อ 2310

 

เดือนตุลาคม (ครั้งที่ 1)  มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก โรงพยาบาลเด็ก อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี อาคารนริศรา ชั้น 1 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 02-354-8321

 

เดือนตุลาคม (ครั้งที่ 2) โรงเรียนปรีชาญาณศึกษา อ.พบพระ จ.ตาก 089-057-4239 , 089-323-9906

 

เดือนพฤศจิกายน มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ชั้น 8 โรงพยาบาลสงฆ์ เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร.02-644-9492 02-412-4090

 

เดือนธันวาคม มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา 50 อาคาร ส.มก. ชั้น 3 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 02-579-9209#ต่อ11

 
 
 
 
 
HOME | ABOUT US | PRODUCTS | NEWS | KNOWLEDGE | TROUBLE SHOOTING | CAREER | CONTACT
Copyright © 2011 All Rights Reserved Liackseng.com