General News
General News
 
ถุงพลาสติกทนความร้อนสำหรับการปรุงอาหาร ผลิตจากไนลอน
 
 

Siralon หรือ ถุงพลาสติกใส่อาหารคุณภาพสูง ทำจากวัสดุไนลอน ซึ่งนวัตกรรมใหม่ล่าสุดของบริษัทSirane

Siralon นอกจากจะสามารถใช้เก็บถนอมอาหารได้แล้ว ยังสามารถทนความร้อนจากเตาอบ รวมถึงเตาไมโครเวฟได้ด้วยSiralon มีคุณสมบัติพิเศษ คือ ช่วยเก็บรักษาความร้อนไว้ได้นานและยังช่วยกระจายความร้อนได้อย่างทั่วถึง

ถุงพลาสติก Siralon มี 2 ประเภทแบ่งตามอุณหภูมิที่จะใช้งาน หากเป็น Siralon10 จะเหมาะสมกับการใช้งานที่อุณหภูมิต่ำหรือใช้ในการปรุงอาหารด้วยเตาอบหรือเตาไมโครเวฟที่อุณหภูมิต่ำ สำหรับSiralon21จะเหมาะกับการใช้งานที่อุณหภูมิที่สูงกว่า สามารถทนต่อความร้อนได้สูงถึง 210องศาเซลเซียส ดังนั้นจากเหมาะกับการปรุงอาหารประเภทอบ เช่น ไก่อบที่สามารถเข้าเตาอบหรือไมโครเวฟได้พร้อมถุง เป็นต้น

อ้างอิง Packagingdigest
http://bit.ly/1ig8mwh

 
 
 
 
 
HOME | ABOUT US | PRODUCTS | NEWS | KNOWLEDGE | TROUBLE SHOOTING | CAREER | CONTACT
Copyright © 2011 All Rights Reserved Liackseng.com