Corporate Philanthropy
Corporate Philanthropy
 
การบริจาคเพื่อการกุศล ปี 2566
 
 

  เดือนมกราคม  เจ้าภาพทอดกฐิน ณ ที่พักสงฆ์รัตนชุมพลเมธาราม วัดรัตนชุมพลเมธาราม หมู่ 1 ต.แดนชุมพล อ.สอง จ.แพร่, ทอดกฐินสามัคคี ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย เลย  159 ม. 6 ต.โพนสูง อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42120 , เจ้าภาพทอดผ้าป่า ณ วัดเกาะผาคำ  วัดเกาะผาคำ ม.6 ต.บ้านแซว อ.เชียวแสน จ.เชียงราย

 

เดือนกุมภาพันธ์  ตัดชุดกีฬา ให้โรงเรียนมีชัยพัฒนา บุรีรัมย์  โรงเรียนมีชัยพัฒนา อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

 

เดือนมีนาคม  ศูนย์การเรียนกาญจนบุรี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ต.วังด้ง อ.เมือง กาญจนบุรี

 
 
 
 
 
HOME | ABOUT US | PRODUCTS | NEWS | KNOWLEDGE | TROUBLE SHOOTING | CAREER | CONTACT
Copyright © 2011 All Rights Reserved Liackseng.com