Corporate Philanthropy
Corporate Philanthropy
 
การบริจาคเพื่อการกุศล ปี 67
 
 

เดือนมกราคม มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์  เลขที่ 18 หมู่ 3 ซอยบุญศิริ ถนนสุขุมวิท สมุทรปราการ 10270  02-380-1177

 

เดือนกุมภาพันธ์ มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย  ชั้น 8 โรงพยาบาลสงฆ์ เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร.02-644-9492 02-412-4090

 

เดือนมีนาคม มูลนิธิปัญพัฒน์ เพื่อคนพิการ เลขที่ 93/43 ม.1 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง นนทบุรี  02-571-4822

 

เดือนเมษายน  โรงเรียนวัดกู่สามัคคี  นครราชสีมา รร.วัดกู่สามัคคี ต.คูขาด อ.คง นครราชสีมา 30260 080-2945750

 

เดือนพฤษภาคม โรงเรียนบ้านเขาสามยอด สุราษฎณ์ธานี 997 ม.10 ต.บ้านสมเด็จ อ.เคียนชา สุราษฎร์ธานี

 

เดือนมิถุนายน วัดไร่พรุ 25 น้ำผุด ต.น้ำผุด อ.เมือง ตรัง 92000 086-796-2539

 

เดือนกรกฏาคม  โรงเรียนบ้านควนขี้แรด  รร.บ้านควนขี้แรด ม.9 ต.นาหว้า อ.จะนะ จ.สงขลา 90130 086-292-5678

 

เดือนสิงหาคม โรงเรียนบ้านคลองต่อ (ทวีรัตน์อุปถัมภ์)  รร.บ้านคลองต่อ (ทวีรัตน์อุปถัมภ์) ม. 10 ต.กำแพงเพชร อ.รัตภูมิ สงขลา 90180

 
 
 
 
 
HOME | ABOUT US | PRODUCTS | NEWS | KNOWLEDGE | TROUBLE SHOOTING | CAREER | CONTACT
Copyright © 2011 All Rights Reserved Liackseng.com