Corporate Philanthropy
Corporate Philanthropy
 
บริจาคเงินจำนวน 50,000 บาท ให้แก่โรงเรียนนากุงวิทยาเสริม
 
 

บริษัท เลียกเซ้ง เทรดดิ้ง จำกัด ได้บริจาคเงินจำนวน 50,000 บาท ให้แก่โรงเรียนนากุงวิทยาเสริม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนและจัดซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน

 
 
 
 
 
HOME | ABOUT US | PRODUCTS | NEWS | KNOWLEDGE | TROUBLE SHOOTING | CAREER | CONTACT
Copyright © 2011 All Rights Reserved Liackseng.com