General News
General News
 
มาตรฐานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ใช้งานง่าย
 
 

  ใครเคยเจอบรรจุภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ที่เปิดใช้ยากบ้าง? การใช้งานที่ยากของบรรจุภัณฑ์ลักษณะนี้จะเป็นปัญหาใหญ่ของคนแก่และคนพิการ ดังนั้น ISO (International Organization for Standardization) กำลังแก้ไขปัญหานี้โดยการสร้างมาตรฐานสำหรับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้ผู้สูงอายุคนพิการและประชาชนทั่วไปใช้ได้ง่ายขึ้น มาตรฐาน ISO11156:2011 ว่าด้วยข้อกำหนดของการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อให้มีรูปแบบสอดคล้องกับลักษณะทางกายภาพและความสามารถทางประสาทสัมผัสของผู้ใช้เช่น การมองเห็น การได้ยิน ให้เหมาะกับการใช้งานกับเครื่องยนต์ คนพิการทางสมอง คนแก่ คนป่วยชั่วคราวเป็นต้น

 
 
 
 
 
HOME | ABOUT US | PRODUCTS | NEWS | KNOWLEDGE | TROUBLE SHOOTING | CAREER | CONTACT
Copyright © 2011 All Rights Reserved Liackseng.com