News & Activities
News & Activities
 
PTTPM visit Liackseng
 
 

วันที่ 29 สิงหาคม 2557 คุณกฤษกร พันธุเมธาวงศ์ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ส่วนขายตัวแทนจำหน่าย ฝ่ายขายในประเทศ ได้มาเยี่ยมเยือน บริษัท เลียกเซ้งเทรดดิ้ง จำกัด ในโอกาส เทศกาลไหว้พระจันทร์ หรือ เทศกาลกลางฤดูใบไม้ร่วง (Moon Festival)

เทศกาลไหว้พระจันทร์ เป็นเทศกาลของชาวจีนโดยปกติจะมีวันเพ็ญ เดือน 8 (เดือนกันยายน หรือตุลาคม) ซึ่งปีนี้ตรงวันที่ 30 กันยายน 2555 เทศกาลนี้จัดขึ้นกลางฤดูใบไม้ร่วงจึงเรียกว่า "จงชิว" (Zhong Qiu) แปลว่า "กลางฤดูใบไม้ร่วง" เพื่อระลึกถึงเทพธิดาแห่งพระจันทร์ ซึ่งเชื่อกันว่าถือกำเนิดขึ้นในวันนี้ อย่างไรก็ตาม ข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับต้นกำเนิดของเทศกาลนี้ยังคงไม่เป็นที่ปรากฏแน่ชัด

 
 
 
 
 
HOME | ABOUT US | PRODUCTS | NEWS | KNOWLEDGE | TROUBLE SHOOTING | CAREER | CONTACT
Copyright © 2011 All Rights Reserved Liackseng.com