News & Activities
News & Activities
 
อบรมเม็ดพลาสติกให้กับ ลูกค้า โดยทาง HMC Polyme
 
 

  ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ทาง HMC Polymer ได้ไปกับอบรมให้ลูกค้า ของบริษัทเลียกเซ้ง เทรดดิ้ง จำกัด เพื่อเพิ่มความรุ้ ความเข้าใจ และตอบสงสัย ซักถาม แลกเปลี่ยน ข้อมูลกัน ทั้งนี้ต้องขอบพระคุณทั้งลูกค้า และ HMC Polymer ที่ได้ให้เกียรติ กับทางบริษัทเราครับ

 
 
 
 
 
HOME | ABOUT US | PRODUCTS | NEWS | KNOWLEDGE | TROUBLE SHOOTING | CAREER | CONTACT
Copyright © 2011 All Rights Reserved Liackseng.com