ร่วมงานกับเรา
แบบฟอร์มการสมัคร
ตำแหน่งงาน :
ตำแหน่งงานอื่น :
เงินเดือนที่ต้องการ : บาท
 
 
ประวัติส่วนบุคคล
 
คำนำหน้า : * 
ชื่อ : * 
นามสกุล : * 
วัน / เดือน / ปีเกิด :
อายุ : ปี
สถานที่เกิด :
เชื้อชาติ :
เลขประจำตัวประชาชน : * 
วันที่ออกบัตร : * 
สถานะสมรส :
วุฒิการศึกษา :
สาขา :
ปีที่จบการศึกษา :
สถาบัน :
 
 
ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ
 
ที่อยู่ : * 
อำเภอ : *  
รหัสไปรษณีย์ : * 
จังหวัด : *  
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
เบอร์ที่ทำงาน :
เบอร์มือถือ :
 
 
 
 
 
 
HOME | ABOUT US | PRODUCTS | NEWS | KNOWLEDGE | TROUBLE SHOOTING | CAREER | CONTACT
Copyright © 2011 all reight reserve Liackseng.com