Join us
Job vacancies.
 
พนักงานขาย (Trainee) ( 5 positions )
Position : Sales Executive ( Trainee) ( 5 Position )
 
Property

 

 หน้าที่ความรับผิดชอบ

1.        นำเสนอขายสินค้าประเภทเม็ดพลาสติก และผลิตภัณฑ์ของบริษัท ให้กลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรม

2.        ให้คำปรึกษาเบื้องต้นและบริการข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์กับลูกค้า

3.        ออกไปพบลูกค้า ติดตามยอดการสั่งซื้อ ติดต่อประสานงานการสั่งซื้อสินค้า

4.        วิเคราะห์ความเคลื่อนไหวการตลาด ข้อมูลลูกค้า เพื่อนำมากำหนดแผนการทำงาน และวางแผนการขาย

5.        จัดทำเอกสารด้านการขายต่างๆ

6.        อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 คุณสมบัติผู้สมัคร

1.        เพศชาย-หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป

2.        วุฒิการศึกษาปวส.ขึ้นไป

3.         มีประสบการณ์ด้านการขายกับกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม  (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

4.        มีทัศนคติเชิงบวก มนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการและงานขาย

5.         มีความอดทน ซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบสูง

6.        มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร การเจรจาต่อรองเป็นอย่างดี

7.        มีรถยนต์ส่วนตัวพร้อมทั้งใบขับขี่
 

 
 
 
สนใจสมัครงาน กรุณาส่ง Resume มาที่ netchanok@liackseng.com
 
 
 
 
 
HOME | ABOUT US | PRODUCTS | NEWS | KNOWLEDGE | TROUBLE SHOOTING | CAREER | CONTACT
Copyright © 2011 All Right Reserved Liackseng.com