Join us
Job vacancies.
 
หัวหน้าแผนกขาย ( 2 positions )
Position : Sales Supervisor ( 2 Position )
 
Property

 

Duties & Responsibilities:

 • บริหารและพัฒนาทีมขายให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท ฯ และให้บรรลุเป้าหมายสูงสุด เพื่อตอบสนองตามต้องการของลูกค้ามากที่สุด
 • วางแนวทางและกลยุทธในการขายและหากลุ่มลูกค้ารายใหม่เพื่อขยายฐานลูกค้า
 • ติดตามประเมินผลงาน ตามที่ลูกค้าสั่งเพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจสูงสุดและได้รับงานตามเวลาที่กำหนด
 • ตัดสินใจและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหากเกิดปัญหาทางด้านงานขาย
 • ดูแลควบคุมเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับงานขาย
 • ผลักดันและดูแลทีมพนักงานขาย ให้ยอดขายบรรลุตามเป้าหมาย
 • วิเคราะห์กลุ่มลูกค้า และบริหารพอร์ทลูกค้าที่รับผิดชอบ
 • จัดทำรายงานการขายต่อผู้บริหาร 

Qualification:

 

 • เพศชาย-หญิง อายุ 30-39 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา Polymer  การตลาด หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งพนักงานขาย 3-5 ปีขึ้นไป และตำแหน่ง Sales Supervisor อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป หากมีประสบการณ์ขายสินค้ากับกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีภาวะผู้นำ และมีทัศนคติเชิงบวก มนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ
 • สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร การเจรจาต่อรอง เป็นอย่างดี
 • มีความสามารถในการใช้ Microsoft Office และ ระบบบัญชีสำเร็จรูป
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • มีรถยนต์ส่วนตัว และใบขับขี่ 
 • จัดทำรายงานการขายต่อผู้บริหาร  
 
 
 
สนใจสมัครงาน กรุณาส่ง Resume มาที่ rungnapha@liackseng.com
 
 
 
 
 
HOME | ABOUT US | PRODUCTS | NEWS | KNOWLEDGE | TROUBLE SHOOTING | CAREER | CONTACT
Copyright © 2011 All Right Reserved Liackseng.com